English

Aktuality

bulletPosudzovanie inovatívnosti projektov | 23-07-2015

NPPC-VUP a NPPC-TSUP sú kompetentnými  organizáciami  pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
 

Posudzovanie inovatívnosti projektov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

<-- SPÄŤ